Nhắc đến Nhật Bản là Nhắc đến những địa điểm du lịch và nền văn hóa đa sắc màu. Nhưng không thể không nói đến Trà Đạo một nét văn hóa đặc trưng của riêng người Nhật, đã nổi tiếng trên toàn thế giới.

Nguôn Gốc Hình Thành

Theo truyền thuyết của Nhật Bản, Có một vị cao tăng người nhật tên là  Eisai sinh năm 1141 , mất năm 1215,trong một lần xang trung hoa tham vấn học đạo, ông có mang về mấy hạt chè trồng trong sân chùa. Và chính ông đã sáng tác ra cuốn “ Sinh Trà Dưỡng Sinh Khí “ ghi lại cách thưởng trà.

Và cũng từ đây thú thưởng trà của người nhật dần được lan rộng ra cả nước đã thu hút rất nhiều người Nhật tham gia cách thưởng trà. Họ đã kết hợp giữa thú uống trà và tinh thần thiền của phật giáo để nâng cao nghệ thuật uống trà và hình thành nên nghệ thuật trà đạo ngày nay.

Cũng xuất phát từ việc uống trà đơn giản, sau đó là cách pha trà và thưởng trà, cho đến nay đã trở thành một biểu tượng của nét văn hóa trà đạo của Nhật.

Bốn Nguyên Tắc Của Trà Đạo Nhật Bản

Trà đạo Nhật Bản có 4 nguyên tắc cơ bản : Hòa – Kính – Thanh Tịnh

Hòa : Trong trà đạo Nhật hòa có nghĩa là sự giao hòa giữa không gian và người thưởng trà. Giữa trà và các dụng cụ pha trà.

Kính : thể hiện sự kính trọng, tôn kính của trà nhân với mọi sự vật và con người xung quanh.

Thanh : có ý nghĩa thể hiện tấm lòng thanh tịnh, yên tính khi lòng tôn kính đạt được cảnh giới, không có sự phân biệt.

Tịch : Đây là sự thanh tịch trong tâm hồn người thưởng trà và không gian xung quanh

Một nét văn hóa đặc trưng không chỉ của người nhật. Hiện nay trà đạo đã phổ biến trên toàn thế giới và ngày càng phát triển hơn.

Xem thêm : xuất khẩu lao động nhật